Monitoruj Użycie Drukarek w Biurze

PrintVisor to oprogramowanie do zarządzania drukiem, które zapewnia monitorowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym dotyczące korzystania z drukarek, statusu urządzeń oraz historii zadań drukowania. Śledząc zadania drukowania, PrintVisor dostarcza szczegółowych informacji na temat zużycia tuszu/tonera i papieru, zadań drukowania oraz użytkowania urządzeń.

Program oferuje aplikację na pulpit oraz panel internetowy, umożliwiając analizę użytkowania drukarek i materiałów eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym. Wyświetla również zestawienia statystyczne dla wszystkich drukarek i komputerów.

PrintVisor pozwala szybko określić:

 • Stan wybranej drukarki;
 • Które drukarki są nieaktywne, a które są przeciążone;
 • Pozostałe poziomy tuszu lub tonera dla każdego urządzenia;
 • Które dokumenty zostały wydrukowane i ilość stron wydrukowanych przez użytkowników.

Monitoruj Status i Dostępność Drukarek

PrintVisor pozwala Ci łatwo sprawdzić status drukarek nawet nie wychodząc z biura. Za pomocą aplikacji PrintVisor lub panelu internetowego możesz szybko zobaczyć:

 • Poziomy tuszu/tonera: Sprawdaj poziomy tuszu i tonera dla każdej drukarki.
 • „Zdrowie” drukarki: Sprawdaj status każdej drukarki (np. drukowanie, offline, błąd, gotowa, zajęta itp.) oraz jej fizyczną dostępność.
 • Informacje o urządzeniu: Wyświetl model, adres IP i lokalizację każdej drukarki.

Wskazówka: Jeśli pracownik zgłasza problem z drukarką, możesz szybko zasugerować sprawdzenie, czy tacka na papier jest pusta lub czy nadszedł czas na wymianę wkładu.

Monitorowanie online wszystkich drukarek.

Śledzenie poziomu tuszu lub tonera dla wszystkich urządzeń

Śledzenie Poziomu Tuszu i Tonera

Śledź bieżący poziom tuszu lub tonera dla każdej drukarki w aplikacji lub Panelu Administratora.

Objętość tuszu jest wyświetlana jako procent i przedstawiana za pomocą kolorów CMYK: Czerwony Cyjan, Magenta, Żółty oraz Czarny. Dodatkowe kolory, takie jak Jasny Cyjan, Czarny Matowy, Czarny Fotograficzny i inne, mogą również być wyświetlane, w zależności od konkretnego modelu drukarki.

Wskazówka: W aplikacji PrintVisor przejdź do zakładki Drukarki (Printers) i dwukrotnie kliknij nazwę drukarki, aby otworzyć jej profil i zobaczyć więcej informacji.


Sprawdzanie Stanu Materiałów Eksploatacyjnych Drukarki (Pojemnik na Zużyty Toner i Inne)

Oprócz tuszu i tonera, PrintVisor może również sprawdzać inne rodzaje materiałów eksploatacyjnych drukarki z różnych części drukarki, takich jak pojemnik na zużyty toner lub zespół bębna. Program wyświetla stan tych materiałów eksploatacyjnych i obsługuje dla nich alerty. W interfejsie są one nazywane „Inne materiały eksploatacyjne” (Other consumables) i są wyświetlane w profilu drukarki, jeśli można je wykryć.

Na przykład:

 • Pojemnik na zużyty toner / Zużyty toner (Waste Toner Box / Waste Toner)
 • Zespół bębna (Drum Unit)
 • Zespół obrazowania (Imaging Unit)
 • Zespół bębna światłoczułego / Zespół bębna magenta (Cyan Drum Unit / Magenta Drum Unit)
 • Zespół utrwalający / Zespół utrwalający / Utrwalacz (Fuser Unit / Fusing Unit / Fuser)

Uwaga: sposób wyświetlania tych wskaźników może się różnić w zależności od modelu drukarki.

Wskazówka: Powiadomienia PrintVisor można skonfigurować tak, aby ostrzegały użytkownika, gdy określone parametry przekroczą określony poziom lub spadną poniżej niego. Na przykład można otrzymać powiadomienie, gdy pojemnik na zużyty toner jest zapełniony w ponad 90% i wymaga wymiany.

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych drukarki (pojemnik na zużyty toner i inne)

Panel Administratora: Przegląd Statystyk Druku w Firmie

Panel Administratora: Przegląd Druku w Firmie

Po utworzeniu Profilu Firmy, uzyskaj dostęp do Panelu Administratora (z dowolnej przeglądarki). W porównaniu z aplikacją, Panel dostarcza bardziej szczegółowych statystyk dotyczących drukowania oraz informacji o wszystkich komputerach podłączonych do Profilu Firmy i ich drukarkach.

W Panelu Administratora są dostępne:

 • ogólne statystyki
 • najczęściej „aktywne” komputery oraz drukarki, które są najczęściej używane
 • ogólne statystyki według komputerów
 • ogólne statystyki według drukarek
 • wykresy zużycia tuszu/tonera
 • dzienniki według komputerów, drukarek
 • czas pracy komputera (pokazuje jak długo działa PrintVisor)
 • lista komputerów podłączonych do Profilu
 • zarządzanie powiadomieniami
 • zarządzanie subskrypcją

Panel Administratora otwiera się w dowolnej przeglądarce internetowej i można uzyskać do niego dostęp z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, takiego jak smartphone lub tablet.


Rejestracja Zadań Druku: Co i Kiedy Zostało Wydrukowane

W PrintVisor łatwo można wyświetlić ogólne statystyki dla firmy oraz dla każdego urządzenia. Wybierając odpowiedni komputer lub drukarkę, można sprawdzić, jakie zadania drukowania zostały niedawno wykonane.

W Panelu Administratora, w sekcji Statystyki Komputerów (Computer Statistics), można zobaczyć, ile użytkownicy wydrukowali ze swoich stanowisk pracy. Klikając „Pokaż dziennik” (View log), można zobaczyć listę wszystkich plików wydrukowanych w ostatnim miesiącu.

W aplikacji, zadania drukowania można zobaczyć w profilu wybranej drukarki w sekcji „Ostatnio wydrukowane dokumenty” (Recently printed documents). Można sprawdzić, kto zainicjował drukowanie, kiedy się to odbyło, nazwę pliku oraz liczbę stron.

Ze względów prywatności, tytuły dokumentów i nazwiska użytkowników są częściowo zasłonięte. Numery seryjne i identyfikacyjne drukarek nie są powiązane z rzeczywistymi drukarkami lub użytkownikami. Żadne informacje, które mogą identyfikować osobę, nie są ujawniane.

Jeśli potrzebujesz, aby nazwy użytkowników/dokumentów były wyświetlane w pełnej wersji, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie.

Rejestracja zadań drukowania: kto, co i kiedy wydrukował

Natychmiastowe powiadomienia o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z drukowaniem wysyłane na e-mail lub platformy messengerowe.

Natychmiastowe Powiadomienia o Wszystkich Ważnych Zdarzeniach na E-mail lub Komunikator

PrintVisor może natychmiast powiadamiać Cię o zdarzeniach związanych z drukowaniem za pomocą e-maila, Slacka lub Telegrama. Te powiadomienia obejmują:

 • Zmiany w statusie komputera/drukarki: dodanie nowego komputera lub drukarki do profilu, drukarka offline, itp.
 • Błędy drukarki lub zmiany statusu: niski poziom tuszu, zacięcie papieru, brak papieru, niedostępna drukarka, itp.
 • Inne problemy: drukowanie poza godzinami pracy, nadmierne czasy oczekiwania lub drukowania, i wiele innych.

Wskazówka: Możesz dostosować powiadomienia w Panelu Administratora → Powiadomienia (Notifications), aby być na bieżąco i podejmować szybkie działania.

Na przykład, ustaw powiadomienie, gdy poziomy tonera/tuszu są krytycznie niskie, na poziomie 50% (procent można wybrać), abyś mógł z wyprzedzeniem zobaczyć, jakie wkłady będą potrzebne w najbliższej przyszłości.


Statystyki Komputera/Drukarki

Panel Administratora zapewnia dostęp do statystyk drukowania dla każdej drukarki i komputera – Statystyki Drukarki (Printer Statistics), Statystyki Komputera (Computer Statistics). Dostępne są statystyki drukowania dziennie, tygodniowo i miesięcznie. Wyświetlane są następujące informacje:

 • Liczba wydrukowanych dokumentów: w ciągu ostatniego miesiąca, tygodnia i 24 godzin.
 • Liczba wydrukowanych stron: w ciągu ostatniego miesiąca, tygodnia i 24 godzin.
 • Średni czas oczekiwania: czas oczekiwania dokumentu w kolejce do drukarki. Jeśli wiele plików jest wysyłanych do drukarki jednocześnie, każdy dokument zajmie dłużej na wydrukowanie.
 • Średni czas drukowania: czas potrzebny na wydrukowanie jednej strony, czyli prędkość drukarki.

Możesz również wyświetlić statystyki dla wybranej drukarki, klikając dwukrotnie na jej profil w aplikacji.

Average printing time and average waiting time for each printer/computer

Zarządzanie drukarką: przeglądanie i usuwanie kolejki drukowania, właściwości drukarki, drukowanie strony testowej

Możesz zarządzać ustawieniami wybranej drukarki w aplikacji PrintVisor → zakładka Drukarki (Printers). Aby uzyskać dostęp do ustawień drukarki, kliknij ikonę zębatki obok nazwy drukarki lub w profilu drukarki. Stamtąd możesz:

 • Otworzyć właściwości drukarki 
 • Otworzyć kolejkę drukowania
 • Otworzyć menedżera urządzeń
 • Wydrukować stronę testową

Planujemy dodanie więcej funkcji zarządzania drukarkami w przyszłych wersjach programu.

Wskazówka: Zamiast szukać tych funkcji w systemie Windows, takich jak usuwanie kolejki drukowania, wygodniej jest mieć do nich bezpośredni dostęp w aplikacji PrintVisor.


Tryb Tła dla Zwykłych Użytkowników („Tryb Klienta”)

Zalecamy przełączenie aplikacji w tryb tła (Background mode) dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem administratora, aby uniknąć zakłócania ich pracy. W tym trybie interfejs PrintVisor nie będzie widoczny. Program będzie „ukryty” w zasobniku systemowym systemu Windows i nie będzie przeszkadzał użytkownikowi.

Aby przełączyć PrintVisor w tryb tła (Background mode):

 • Po stronie klienta: W aplikacji PrintVisor kliknij zakładkę Profil (Profile) w PrintVisor i kliknij przycisk Połącz ten komputer z istniejącym profilem (Link this PC to an existing profile) i postępuj zgodnie z instrukcjami;
 • Po stronie administratora: W Panelu Administratora, w sekcji Komputery (Computers), przesuń suwak w kolumnie Uruchom w trybie tła (Run in background mode) na TAK obok nazwy komputera.

Aby wrócić do trybu normalnego, będziesz musiał wprowadzić swoje hasło lub skontaktować się z administratorem.

Tryb tła dla zwykłych użytkowników ("tryb klienta")

Remote deployment of the program to users' PCs via command line

Zdalne Wdrażanie Programu na Komputery Użytkowników

Administrator PrintVisor (osoba nadzorująca drukarki w organizacji) może zainstalować i uruchomić aplikację w trybie cichym po stronie klienta, bez rozpraszania pracowników.

Możesz automatycznie połączyć komputery zwykłych użytkowników z Profilem Firmowym na trzy sposoby:

 1. Ręcznie w interfejsie aplikacji;
 2. Z użyciem pliku aktywacyjnego PVZ;
 3. Z wiersza poleceń.

Możliwość Aktualizacji PrintVisor na Komputerach Użytkowników w Panelu Administratora

W Panelu Administratora możesz skonfigurować automatyczne aktualizacje dla wszystkich połączonych użytkowników w Twoim Profilu Firmy. Możesz skonfigurować te aktualizacje na wielu komputerach bezpośrednio z Panelu.
Aby to zrobić, przejdź do sekcji Komputery (Computers) i przesuń suwak na TAK obok nazwy komputera w kolumnie Aktualizacja automatyczna (Autoupdate).

Możliwość aktualizacji PrintVisor na komputerach użytkowników w Panelu Administratora.

Śledzenie zużycia taśmy termotransferowej na drukarkach etykiet

Śledzenie Zużycia Taśmy w Drukarkach Etykiet

Drukarki etykiet, znane także jako drukarki termotransferowe, są powszechnie używane do etykietowania produktów. Jednak śledzenie pozostałej taśmy barwiącej może być wyzwaniem. W przeciwności do kartridży, używane są rolki taśmy, co sprawia trudność w określeniu ilości pozostałej taśmy.

PrintVisor rozwiązuje ten problem, umożliwiając odczyt wbudowanych liczników drukarek ZPL i obliczenie zużycia taśmy (Długość, mm) dla każdego zadania drukowania. Ta informacja jest także wykorzystywana do pokazania całkowitego zużycia taśmy, umożliwiając monitorowanie zużycia taśmy barwiącej i uzupełnianie rolek taśmy w odpowiednim czasie.


Co Jeszcze Możesz Zrobić z PrintVisor

Monitoruj Status Drukarek Nawet w Odległych Lokalizacjach

PrintVisor umożliwia monitorowanie drukarek nie tylko w pobliżu, ale także w innych oddziałach firmy, które znajdują się w innych miastach lub nawet krajach!

Nie musisz już dzwonić ani odwiedzać klienta czy kontrahenta, aby sprawdzić poziom tuszu, tonera lub papieru. Po prostu poproś ich o zainstalowanie PrintVisor i monitoruj ich drukarki zdalnie za pośrednictwem Panelu Administratora.

Aby ułatwić zarządzanie, ustaw „Lokalizację” dla każdej drukarki w Panelu Administratora.

Planuj Budżet i Zamawiaj Materiały Drukarskie z Wyprzedzeniem

Często może wystąpić sytuacja, w której niespodziewanie skończy się toner lub papier, a zakup materiałów eksploatacyjnych nie był zaplanowany w najbliższej przyszłości. W piątkowy wieczór pracownicy mogą znaleźć się w sytuacji, gdzie zadają sobie pytania: „Dlaczego skończył się toner?” lub „Dlaczego tak szybko zabrakło papieru?”.

Aby uniknąć takiej sytuacji, ważne jest wcześniejsze planowanie i zamawianie materiałów eksploatacyjnych z wyprzedzeniem. Poprzez przeglądanie danych w zakładkach Statystyki Drukarek (Printer Statistics) oraz Statystyki Komputerów (Computer Statistics) w Panelu Administratora, możesz uzyskać lepszy obraz ilości tuszu i papieru, która jest zużywana przez Twój zespół i odpowiednio zaplanować. To pomoże Ci uniknąć nieoczekiwanej przerwy spowodowanej brakiem papieru lub tuszu.

Analizuj i Oceniaj Obciążenie Urządzeń

Może być ciężko śledzić wszystkie urządzenia w organizacji, w tym drukarki, komputery oraz inne urządzenia, takie jak faksy i kopiarki. Może to prowadzić do niewydajnego wykorzystania przeciążonych urządzeń drukujących lub niewystarczającego wykorzystania kosztownego sprzętu w określonych lokalizacjach.

Dzięki pojedynczemu Profilowi Firmy, informacje dotyczące wszystkich komputerów i ich drukarek są konsolidowane i można do nich uzyskać dostęp z jednego interfejsu. Pozwala to administratorom określić, ile czasu drukarki potrzebują na drukowanie i ile czasu spędzają w kolejce do druku. Analizując te dane, administratorzy mogą podejmować lepsze decyzje, czy używać kaset o większej pojemności czy też przełączyć się na inne drukarki. To umożliwia bardziej efektywne rozdzielenie sprzętu drukującego i lepszą optymalizację całej floty drukarek.

Ponadto, administratorzy mogą dokładnie określić liczbę stron, jakie każda drukarka może wydrukować na minutę, godzinę, dzień i miesiąc, oraz porównać wydajność do informacji podanych przez producenta.

 
Scroll to Top