Oprogramowanie do Monitorowania Drukarek

PrintVisor to aplikacja dla systemu Windows, która monitoruje użytkowanie drukarek oraz poziomy tuszu/tonera. Program zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz rejestrację dla lokalnych, wirtualnych i sieciowych drukarek. Zbiera dane na temat stanu wszystkich urządzeń drukujących w organizacji i wyświetla je zarówno w aplikacji, jak i w panelu internetowym.

PrintVisor pokazuje zużycie tuszu, tonera i papieru w całym biurze. Zapewnia dane na temat statusu drukarek, możliwych błędów, bieżącej kolejki wydruku, łącznej liczby wydrukowanych dokumentów i stron, średniego czasu oczekiwania i drukowania, oraz wiele innych informacji.

Monitoruj drukarki i sprawdzaj poziomy tuszu/tonera

PrintVisor jest dostępny dla systemów Windows 11, 10, 8.1 i 7. Dodatkowo, istnieje panel internetowy (dostępny po utworzeniu Profilu Firmy), w którym można zobaczyć podsumowanie statystyk. Aby zacząć, pobierz i zainstaluj PrintVisor na komputerze podłączonym do drukarek.

Prosta rozwiązanie do audytu wydruków w biurze

PrintVisor umożliwia śledzenie dostępności, bieżącego stanu i obciążenia drukarek (lokalnych, sieciowych, wirtualnych). Dzięki temu oprogramowaniu możesz monitorować poziomy tuszu i tonera, a także codzienne, tygodniowe i miesięczne statystyki dotyczące wydrukowanych dokumentów. PrintVisor śledzi również niedawno wydrukowane dokumenty i wysyła powiadomienia o zdarzeniach związanych z drukowaniem. Program zapewnia pełną kontrolę nad każdym urządzeniem drukującym w Twojej sieci.

Możesz sprawdzić poziomy tuszu lub tonera drukarki bezpośrednio z interfejsu lub pulpitu nawigacyjnego w Internecie. Dzięki PrintVisor zawsze będziesz mieć następujące informacje pod ręką:

  • Poziomy tuszu/tonera każdej drukarki w danym momencie
  • Kiedy trzeba uzupełnić tusz drukarki
  • Jaki jest bieżący status każdej drukarki
  • Które drukarki są najbardziej aktywne, a które są bezczynne
  • Co użytkownicy wydrukowali (kto, co i kiedy)

Pobieraj dane w czasie rzeczywistym zdalnie

Drukarki i ich Status

W aplikacji PrintVisor monitoruj parametry wszystkich podłączonych drukarek (lokalnych, sieciowych i wirtualnych). Obejmuje to ich obecny stan, fizyczną dostępność, obciążenie, status drukarki, kolejkę druku i błędy operacyjne.

Tusz & Toner

Monitoruj zużycie tuszu i tonera dla drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych w Twojej firmie i uzyskuj dostęp do danych dotyczących każdego urządzenia. Łatwo zidentyfikuj kartridże, które wkrótce trzeba będzie wymienić. Panel Administratora wyświetla dynamikę wydatków w ciągu dni, tygodni i miesięcy.

Zużycie Papieru

Śledź zużycie papieru w Twojej firmie za pomocą wizualnych raportów. Możesz wyświetlić informacje na temat liczby dokumentów lub stron wydrukowanych z określonej drukarki lub komputera w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca.

Obciążenie Urządzenia

PrintVisor może pomóc w zmniejszeniu obciążenia na intensywnie używanych urządzeniach oraz wykorzystaniu nieużywanych urządzeń częściej. Program dostarcza informacji na temat zużycia wkładów, średniej liczby wydruków, czasu potrzebnego na wydrukowanie lub oczekiwania na drukarkę oraz najbardziej obciążonych maszyn. Korzystając z danych dostarczanych przez PrintVisor, możesz zoptymalizować swoją flotę drukarek.

Historia Drukowania i Bezpieczeństwo

Przeglądaj dane dotyczące wszystkich wydrukowanych dokumentów w określonym okresie oraz ich wolumenów druku, w tym liczby stron, typów plików i nazw plików. Możesz śledzić procesy drukowania i dowiedzieć się, kto, co i kiedy drukuje w Twoim zakładzie. Program może uzyskać dostęp tylko do nazw komputerów i drukarek, a dane identyfikujące osobę nie są ujawniane.

Powiadomienia e-mail lub komunikator

Skonfiguruj powiadomienia w Panelu Administratora, a PrintVisor regularnie będzie Cię informować o zdarzeniach, takich jak drukowanie poza godzinami pracy, spadek poziomu tuszu do krytycznych poziomów (10% lub mniej), przekroczenie limitów czasu druku lub kolejki drukowania, wykrycie nowego komputera/drukarki oraz błędy drukarki (zacięcie papieru, otwarte drzwi itp.).

Jak Rozpocząć

Krok 1
ZAINSTALUJ PROGRAM NA KOMPUTERZE Z DRUKARKAMI

Pobierz program i zainstaluj go na komputerze, który ma lokalne lub sieciowe połączenie z co najmniej 1 drukarką.

Pobierz najnowaszą wersję

Krok 2
UTWÓRZ PROFIL FIRMY

Aby otrzymać dane dotyczące drukowania w Twojej organizacji, potrzebny jest Profil Firmy. Aby go stworzyć, administrator PrintVisor (osoba, która będzie monitorować drukarki w firmie) musi wpisać swój adres e-mail.

Po utworzeniu Profilu, otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi korzystania z programu na wprowadzony adres e-mail.

Krok 3
POWIĄŻ SWOICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW Z PROFILEM

Zainstaluj PrintVisor na innych komputerach podłączonych do drukarek i powiąż je ze swoim Profilem Firmy. Dzięki temu PrintVisor będzie w stanie monitorować więcej drukarek, a administrator będzie miał dostęp do większej ilości danych.

Jak dodać nowe komputery do Profilu Firmy?

Krok 4
WSZYSTKO GOTOWE!

Wszystko jest już gotowe. Dane dla wszystkich drukarek są zbierane w jednej regularnie aktualizowanej bazie danych i wyświetlane w aplikacji oraz interfejsie sieciowym. Przejrzyj zakładki Drukarki (Printers) i Kartridże (Cartridges) w aplikacji oraz odwiedź Panel Administratora.

Zalecamy, abyś ustawiał aplikację PrintVisor w trybie tła (Background mode) dla wszystkich pracowników oprócz administratora.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy konfiguracji lub masz jakieś pytania, proszę skorzystać z Przewodnika Szybkiego Startu lub wysłać nam wiadomość.

Interfejs Użytkownika & Panel Administratora

Monitoruj wszystkie drukarki na swoim koncie firmowym

Aplikacja — zbiera dane z konkretnego komputera oraz jego drukarek.

Proste i intuicyjne interfejsy wyświetlają wszystkie podłączone drukarki oraz poziomy tuszu lub tonera dla każdego urządzenia. Tutaj możesz zobaczyć stan każdej drukarki, poziomy tuszu i tonera, statystyki drukowanych dokumentów oraz zarządzać swoim profilem. Aplikację należy przełączyć w tryb tła dla wszystkich oprócz administratora (program będzie widoczny tylko w zasobniku systemowym).

Śledź zdalne drukarki za pomocą internetowego pulpitu nawigacyjnego.

Panel internetowy — dostarcza podsumowanie statystyk dotyczących wszystkich komputerów i drukarek w firmie.

Panel Administratora został zaprojektowany jako swoisty Google Analytics świata drukarek. Można go otworzyć w dowolnej przeglądarce internetowej i służy jako wygodny pulpit nawigacyjny, który wyświetla więcej informacji, w tym dane podsumowujące, statystyki, wykresy, ustawienia oraz zapisane zadania drukowania. Dodatkowo, można tu dostosować ustawienia powiadomień.

Przegląd interfejsu

Zalety

Zarządzanie drukarkami

PrintVisor wyświetla status każdej drukarki, umożliwiając szybkie określenie, co dzieje się z danym urządzeniem. Jeśli konkretna drukarka nie jest dostępna do pracy lub jest intensywnie obciążona, możesz podjąć natychmiastowe działania. Dodatkowo, możesz ustawić domyślne drukarki i wyczyścić kolejkę druku, gdy jest to konieczne, co pomaga utrzymać płynność pracy w biurze.

Bezprzerwowy i płynny druk

Dzięki PrintVisor nigdy nie zabraknie Ci materiałów eksploatacyjnych w najgorszym możliwym momencie! Zawsze będziesz wiedzieć, kiedy należy zakupić atrament, toner i papier. Oprócz monitorowania poziomu materiałów eksploatacyjnych, możesz również sprawdzić średnie czasy oczekiwania i drukowania. To pomoże Ci zoptymalizować przepływ dokumentów i rozłożyć obciążenie na drukarkach, zapewniając płynne i nieprzerwane procesy pracy.

Bezpieczeństwo druku

PrintVisor może przyczynić się do bezpiecznego drukowania. Zapewnia, że są drukowane tylko dokumenty związane z pracą i zapobiega nadużywaniu papieru i innych materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo, upewnia się, że osoby, które nie powinny mieć do nich dostępu, nie drukują wysoce poufnych dokumentów, tym samym zapobiegając potencjalnym wyciekom danych.

Funkcje PrintVisor

MONITORING KARTRIDŻÓW I TUSZU/TONERU

PrintVisor monitoruje dane dotyczące poziomu tuszu lub tonera dla lokalnych i sieciowych drukarek różnych modeli. Poziomy tuszu są wyświetlane zarówno w aplikacji, jak i w Panelu Administratora.

MONITOROWANIE STATUSU DRUKAREK

PrintVisor wyświetla dostępność i status każdej drukarki: online/offline, tryb gotowości, błąd, brak tuszu/papieru. Możesz również zobaczyć, ile dokumentów jest wysyłanych do konkretnej drukarki.

ZBIERANIE DANYCH Z ZDALNYCH DRUKAREK

Wszystkie drukarki w działach firmy są podłączone do sieci PrintVisor pod tym samym Profilem. Oznacza to, że dane będą otrzymywane od każdej drukarki, niezależnie od jej lokalizacji, czy jest obok czy w innym kraju.

ZARZĄDZAJ ZUŻYCIEM PAPIERU W BIURZE

PrintVisor dostarcza informacje na temat liczby wydrukowanych arkuszy papieru w określonym okresie, takim jak dzień, tydzień lub miesiąc. Dzięki temu możesz z góry oszacować koszty i skutecznie je redukować.

MONITOROWANIE OBCIĄŻENIA DRUKAREK

PrintVisor określa obecną liczbę plików w kolejkach wydruków oraz dostarcza szacunkową wartość obciążenia drukarki. W przyszłych wersjach program będzie w stanie przełączać się między drukarkami oraz ustawiać domyślną drukarkę.

POWIADOMIENIA W CZASIE RZECZYWISTYM

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia (poprzez e-mail, Slack, Telegram) o ważnych zdarzeniach, takich jak: niedostępność drukarki/komputera, błędy drukarki, zacięcia papieru, brak papieru, otwarta klapa i wiele innych.

OCENA WYDAJNOŚCI DRUKAREK

Dzięki PrintVisor możesz dowiedzieć się, jak wydajne są Twoje drukarki. Innymi słowy, ile stron Twoja drukarka faktycznie może wydrukować na minutę, godzinę, dzień czy miesiąc. To pozwoli Ci zastąpić niewydajne modele i zoptymalizować flotę drukarek.

REJESTROWANIE ZADAŃ DRUKU

PrintVisor wyświetla nazwy plików wysłanych do druku, a także nazwy użytkowników i ich powiązane komputery (nazwy są częściowo ukrywane ze względów bezpieczeństwa). Zawsze będziesz wiedział, z którego komputera został wysłany plik do druku i kiedy to się stało.

DOSTĘP DO PODSTAWOWYCH STATYSTYK POPRZEZ INTERFEJS INTERNETOWY

W Panelu Administratora możesz przeglądać wykresy wizualne z informacjami na temat ilości dokumentów lub stron wydrukowanych z określonego drukarki/komputera w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca. Pozwoli to na poznanie nawyków użytkowników i redukcję kosztów poprzez dokładniejsze planowanie budżetu na materiały eksploatacyjne.

Cennik

PrintVisor jest dostępny za darmo dla osób, które chcą monitorować do trzech drukarek. Dla klientów biznesowych lub tych, którzy chcą wyświetlać pełne statystyki, oferujemy roczną subskrypcję w oparciu o liczbę drukarek.

 

Scroll to Top